Skip to content Skip to footer

Proxectos de intervención social

Proxectos de
intervención social

A exclusión social e a pobreza son problemas que se manifestan de forma transversal en todas as sociedades con maior ou menor intensidade. Os proxectos de intervención social nacen co obxectivo de revertir ditos procesos de exclusión.

A través dun enfoque integral pretendemos que as persoas inicien un desenvolvemento persoal de autonomía que pode levalas a saír do círculo do risco de exclusión e pobreza, ou da severa exclusión se xa se atopan na mesma, evitando empeorar e/ou manter a situación.

O noso obxectivo: fortalecer as capacidades das persoas e facilitar o seu proceso de integración e empoderamento.

Equipo Agarimo

Proxectos

Dirixido a familias, referiblemente con menores a cargo, que se atopan en risco de exclusión social.

Destinado a súa finalidade é a inclusión sociolaboral, facendo especial fincapé en promover a súa empregabilidade e previr o risco de maltrato e as relacións de control.

Dirixido a homes de 16 a 30 anos que se atopan en situación de exclusión social severa. Con Abrente pretendemos facilitar o proceso de integración sociolaboral e promover novas formas de masculinidade máis igualitarias.

Dirixido ás familias, e os seus menores, residentes nos asentamentos chabolistas de As Rañas e O Portiño.

Que facemos

Inserción

Diseño, seguimento e avaliación de itinerarios personalizados de inserción.

Asesoramiento

técnico profesional.

Acompañamiento

a trámites e servizos especializados.

Apoio

psicolóxico, emocional e motivacional.

Información

sobre recursos, prestacións sociais e accións formativas.

Apoio e educación familiar

obradoiros de marentalidade e parentalidade positiva, desenvolvemento e cobertura das necesidades infantís, corresponsabilidade nos coidados.

Orientación Sociolaboral

tanto individualizada como en pequenos grupos. Contamos cun espacio sociolaboral.

Actividades grupais

alfabetización, informática, habilidades sociais, educación vial, entre outros.

Participación social

a través do lecer e da cultura.

Visitas

a domicilios e espazos públicos

Igualdade de xénero

accións específicas e actividades grupais que promoven a igualdade de xénero como Zona Malva, Espacio masculino de habilidades sociais.

Redes

coordinación e traballo constante en rede con Servizos Sociais e entidades privadas.

Conciliación

contamos cun Servizo de Conciliación nas nosas instalacións que permite que nais, pais e titores/as participen nas nosas actividades.

Somos un equipo técnico
conformado por profesionais da Educación Social,
Psicoloxía, Traballo Social e Integración Social.

Un pouco máis sobre nós

Elementos que aportan valor á nosa intervención

Dispoñibilidade e flexibilidade

Temos en conta as necesidades e realidades das persoas coas que traballamos, polo que o noso espazo e horario de intervención son o máis flexibles posible.

Acompañamento motivacional

Estamos presentes nos procesos personais de forma constante tanto por vía presencial como telefónica.

Apoio psicolóxico

Dispoñibilidade de asistencia psicolóxica a petición propia ou como proposta do equipo técnico.

Participación real das personas nos seus IPIS

As actividades individuais e grupais son planificadas a proposta e interese das persoas participantes.

Traballo colaborativo

Intervención coordinada con Servizos Sociais e outras Entidades.

Sistema de Calidade 9001:2015

Estudo anual de riscos, avaliación de indicadores e estudo de enquisas de satisfacción das persoas destinatarias son ferramentas que o equipo técnico utiliza para a análise das necesidades que se perciben.

Queres máis información? Descarga o noso folleto sobre os Proxectos de Intervención Social.

Proxectos de Intervención Social A Coruña

Estes proxectos pódense realizar grazas á cooperación e a colaboración de Cáritas Interparroquial A Coruña, co obxectivo de incrementar o benestar global da cidade, cédennos as instalacións e recursos para poder executar a nosa actividade diaria.

Subvencións

2021

Subvencións destinadas a entidades sen fins de lucro para o investimento de servizos sociais no ano 2021, correspondente ao programa FOIE: Creación e dotación de salas de intervención psicolóxico, despachos de equipo educativo e equipos informáticos e de impresión: 7.140€

2020

Subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7% do imposto sobre a renda das persoas físicas, xestionado por la Conselleria Política Social, convocatoria 11 de septiembre de 2020:

Subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro, xestionado pola Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social resolución na que se outorga unha subvención ao amparo da Orde de 31 de xullo de 2020: PROXECTO DE ATENCIÓN A MENORES EN RISCO, REFORZO EDUCATIVO: 52.650€ para a contratación de 3 persoas desempregadas.

Subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social, confinanciadas parcialmente polo Fondo Social Europeo e polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo FSE Galicia 2020-2022 co obxectivo temático de “Promover a igualdade, a saúde e a inclusión social”:

Subvencións destinadas a entidades sen fins de lucro para o investimento de servizos sociais no ano 2020, correspondente ao programa FOIE: REFORMA E MELLORAS EN ZONAS DE SERVICIOS COMÚNS E BAÑOS E COMPRA DE COMPUTADORES PARA OS GRUPOS EDUCATIVOS IMPORTE: 12.135,00€

Subvención do Concello de A Coruña destinada a Servizos Sociais, no exercicio 2020: APOIO PSICOLÓXICO PROXECTO ANDAINA, ACOUGUIÑO E ABRENTE cun importe de 3.621€

Subvención do Concello de A Coruña da área de Igualdade, Benestar Social e Participación, no exercicio 2020: REFORZO DO PERSOAL SOCIOEDUCATIVO DO PROXECTO ACOUGUIÑO cun importe de 2.536,36€

Axudas para o investimento na mellora das infraestruturas e do equipamento dos centros de protección de menores, dependentes de entidades de iniciativa social e convócanse para o ano 2020, cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia: Ciudad de los Muchachos cun importe de 34.818,25€

2019

Subvención do Concello de A Coruña da área de Igualdade, Benestar Social e Participación, no exercicio 2020: APOIO PSICOLÓXICO ACOUGUIÑO cun importe de 1.185€

Subvención da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia e o fondo social europeo: «PROXECTO DE ATENCIÓN A MENORES EN RISCO, REFORZO EDUCATIVO»: cun importe de 37.804,428€

2018

Subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social, cofinanciadas parcialmente polo Fondo Social Europeo e polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo FSE Galicia 2018-2020 co obxectivo temático de “Promover a igualdade, a saúde e a inclusión social”:

Subvención do Concello de A Coruña destinada a Servicios Sociais, no exercicio 2018: ACOGUIÑO cun importe de 1.775€

Subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2 (apoio para a realización de operacións conforme a estratexia de desenvolvemento local participativo), da medida Leader do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, para as anualidades 2018 e 2019, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural: AMPLIACIÓN NOVAS INSTALACIÓNS NA CIDADE DOS MUCHACHOS – AGARIMO.

Subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas, xestionado por la Conselleria Política Social, convocatoria 12 de septiembre de 2018 para o proxecto ANDAINA.

Política de la Infancia y Adolescencia

Subvenciones

2021

Subvencions destinadas a entidades sen fins de lucro para o investimento de servizos sociais no ano 2021, correspondente ao programa FOIE: Creacción e dotación de salas de intervención psicolóxico, despachos de equipo educativo e equipos informáticos e de impresión: 7.140€

2020

Subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7% do imposto sobre a renda das persoas físicas, xestionado por la Conselleria Política Social, convocatoria 11 de septiembre de 2020:

Subvencións para o fomento do emprego a través dos programas de cooperación no ámbito de colaboración coas entidades sen ánimo de lucro, xestionado pola Dirección Xeral de Emprego, Traballo Autónomo e Economía Social resolución na que se outorga unha subvención ao amparo da Orde de 31 de xullo de 2020: PROXECTO DE ATENCIÓN A MENORES EN RISCO, REFORZO EDUCATIVO: 52.650€ para a contratación de 3 persoas desempregadas.

Subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social, confinanciadas parcialmente polo Fondo Social Europeo e polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo FSE Galicia 2020-2022 co obxectivo temático de “Promover a igualdade, a saúde e a inclusión social”:

Subvencions destinadas a entidades sen fins de lucro para o investimento de servizos sociais no ano 2020, correspondente ao programa FOIE: REFORMA E MELLORAS EN ZONAS DE SERVICIOS COMÚNS E BAÑOS E COMPRA DE COMPUTADORES PARA OS GRUPOS EDUCATIVOS IMPORTE: 12.135,00€

Subvención do Concello de A Coruña destinada a Servicios Sociais, no exercicio 2020: APOIO PSICOLÓXICO PROXECTO ANDAINA, ACOUGUIÑO E ABRENTE cun importe de 3.621€

Subvención do Concello de A Coruña da área de Igualdade, Benestar Social e Participación, no exercicio 2020: REFORZO DO PERSOAL SOCIOEDUCATIVO DO PROXECTO ACOUGUIÑO cun importe de 2.536,36€

Axudas para o investimento na mellora das infraestruturas e do equipamento dos centros de protección de menores dependentes de entidades de iniciativa social e convócanse para o ano 2020, cofinanciada polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do programa operativo Feder Galicia: Ciudad de los Muchachos cun importe de 34.818,25€

2019

Subvención do Concello de A Coruña da área de Igualdade, Benestar Social e Participación, no exercicio 2020: APOIO PSICOLÓXICO ACOUGUIÑO cun importe de 1.185€

Subvención da Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia e o fondo social europeo: «PROXECTO DE ATENCIÓN A MENORES EN RISCO, REFORZO EDUCATIVO»: cun importe de 37.804,428€

2018

Subvencións a entidades de iniciativa social para a promoción de actuacións de servizos sociais comunitarios e inclusión social, confinanciadas parcialmente polo Fondo Social Europeo e polo Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional no marco do Programa Operativo FSE Galicia 2018-2020 co obxectivo temático de “Promover a igualdade, a saúde e a inclusión social”:

Subvención do Concello de A Coruña destinada a Servicios Sociais, no exercicio 2018: ACOGUIÑO cun importe de 1.775€

Subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.2 (apoio para a realización de operacións conforme a estratexia de desenvolvemento local participativo), da medida Leader do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, para as anualidades 2018 e 2019, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural: AMPLIACIÓN NOVAS INSTALACIÓNS NA CIDADE DOS MUCHACHOS – AGARIMO.

Subvencións destinadas á realización de programas de interese xeral para fins de carácter social, con cargo á asignación tributaria do 0,7 % do imposto sobre a renda das persoas físicas, xestionado por la Conselleria Política Social, convocatoria 12 de septiembre de 2018 para o proxecto ANDAINA.